Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Participacija

Participacija

Pomemben cilj strategije EU za mlade je razširiti možnosti in sredstva za sodelovanje mladih na političnem in družbenem področju. Zato poziva države članice, naj uvedejo ukrepe, ki podpirajo mladinske organizacije, ustvarjajo priložnosti za razpravo med javnimi institucijami in mladimi ter učinkovito uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije za širjenje in poglabljanje participacije.

To poglavje prikazuje priložnosti, ki so mladim državljanom v Evropi na voljo za sodelovanje v politiki in civilni družbi, v naslednjih podpoglavjih:

5.1 Splošno ozadje

glavni pojmi, koristni za razumevanje konteksta držav, in kratek opis njihovih glavnih institucij predstavniške demokracije.

5.2 Udeležba mladih v predstavniški demokraciji

pravice in dolžnosti mladih kot volivcev in političnih predstavnikov.

5.3 Organi za zastopanje mladih

politike, smernice in pravila, ki vzpostavljajo, urejajo in podpirajo mladinske predstavniške organe za spodbujanje interesov mladih.

5.4 Udeležba mladih pri oblikovanju politik

ali, kako in s kakšnimi učinki mladi sodelujejo v procesu oblikovanja politik v državi.

5.5 Nacionalna strategija za izboljšanje udeležbe mladih

ali obstajajo posebne strategije za spodbujanje participacije mladih.

5.6 Podpora mladinskih organizacij

politike, ki podpirajo mladinske organizacije z zagotavljanjem javne finančne podpore in spodbujanjem raznolikosti udeležencev.

5.7 “Učenje udeležbe” prek formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja

kako nacionalne politike spodbujajo razvoj socialnih in državljanskih kompetenc mladih s formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem.

5.8 Povečanje politične zavesti med mladimi

pobude, svetovanja in informacijske kampanje, ki povečujejo politično ozaveščenost mladih ter poznavanje demokratičnih pravic in vrednot.

5.9 E-udeležba

ukrepi, katerih cilj je razširiti participacijo mladih z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter družbenih medijev.

5.10 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.