Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Employment & Entrepreneurship

Zaposlovanje in podjetništvo

Strategija EU za mlade podpira države članice pri oblikovanju ukrepov, ki mladim posameznikom olajšajo prehod iz izobraževanja in usposabljanja ali iz brezposelnosti ali neaktivnosti v kakovostno zaposlitev. V ta namen je treba povečati naložbe v zagotavljanje ustreznih znanj in spretnosti za tista delovna mesta, po katerih je povpraševanje na trgu dela, zagotoviti kakovostna pripravništva in vajeništva ter spodbujati podjetniške kompetence mladih.

V poglavju so opisane politike, ki so jih države izvajale za spodbujanje zaposlovanja mladih, in sicer:

3.1 Splošno ozadje

3.2 Upravljanje

3.3 Napovedovanje znanj in spretnosti

3.4 Poklicno usmerjanje in svetovanje

3.5 Pripravništvo in vajeništvo

3.6 Vključevanje mladig na trg dela

3.7 Čezmejna mobilnost pri zaposlovanju, podjetništvu in poklicnih priložnostih

3.8 Razvoj podjetniških kompetenc

3.9 Zagonska finančna sredstva za mlade podjetnike

3.10 Promocija podjetniške kulture

3.11 Trenutne razprave in reforme