Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Mladi in svet

Mladi in svet

Strategija EU za mlade priznava vrednost sodelovanja mladih v globalnih procesih oblikovanja politik in njihovega prispevka k tem procesom, kot so podnebne spremembe, trajnostni razvoj in človekove pravice, ter si prizadeva spodbujati njihovo sodelovanje z regijami zunaj Evrope.

Glavni dogovori držav na tem področju se nanašajo na ozaveščanje mladih o globalnih vprašanjih, ustvarjanje priložnosti za izmenjavo mnenj z oblikovalci politik o teh globalnih vprašanjih in spodbujanje medsebojnega razumevanja med mladimi z vsega sveta.

Poglavje poroča o priložnostih, ki so mladim na voljo za sodelovanje pri oblikovanju globalne politike in prostovoljnem delu, in sicer v naslednjih podpoglavjih:

9.1 Splošno ozadje

glavni trendi zanimanja in sodelovanja mladih pri globalnih vprašanjih.

9.2 Upravljanje

način oblikovanja politik na področju prispevka mladih k globalnim procesom.

9.3 Izmenjava mnenj o globalnih vprašanjih med mladimi in snovalci politik

formalne in neformalne priložnosti, ki jih imajo mladi za izmenjavo mnenj o globalnih vprašanjih z nacionalnimi in mednarodnimi oblikovalci politik.

9.4 Dvig ozaveščenosti o globalnih vprašanjih

ukrepi in pobude, ki pomagajo spodbujati poznavanje in razumevanje globalnih vprašanj med mladimi.

9.5 Zeleno prostovoljstvo, proizvodnja in potrošnja

politike, ki spodbujajo sodelovanje mladih v okolju ali naravi prijaznih pobudah.

9.6 Medcelinsko mladinsko delo in razvojno sodelovanje

nacionalne pobude, ki spodbujajo sodelovanje in izmenjave med mladimi prek mednarodnega mladinskega dela in razvojnega sodelovanja.

9.7 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.