Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Prostovoljske aktivnosti

Prostovoljske aktivnosti

Strategija EU za mlade spodbuja države članice, naj odpravijo vse ovire (upravne, finančne in kulturne), ki mladim posameznikom preprečujejo, da bi se vključevali v prostovoljno delo, tako v posamezni državi kot v vsej Evropi. Pomembni dejavniki za večjo dostopnost in privlačnost prostovoljstva so izboljšanje priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih med delom v prostovoljskih projektih, zagotavljanje zaščite mladih prostovoljcev in kakovosti projektov, v katere so vključeni, ter ozaveščanje o obstoječih priložnostih.

Nacionalni opisi Youth Wiki prikazujejo glavne nacionalne politike in programe, ki podpirajo participacijo mladih v prostovoljnih dejavnostih, in sicer z obravnavo naslednjih področij:

2.1 Splošno ozadje

zgodovinski in kulturni razvoj konceptov prostovoljstva, ki so koristni za razumevanje različnih pristopov držav.

2.2 Upravljanje mladinskega prostovoljstva

način organizacije sistema mladinskega prostovoljstva.

2.3 Državna strategija za prostovoljstvo mladih

ali obstajajo strategije za spodbujanje in organizacijo prostovoljstva mladih.

2.4 Prostovoljstvo mladih na državni ravni

kako mladi sodelujejo v prostovoljskih dejavnostih, na primer prek nacionalnega programa ali službe.

2.5 Programi čezmejne mobilnosti

ali so na voljo programi za mlade, ki se želijo udeležiti prostovoljnega dela v tuji državi.

2.6 Ozaveščanje o možnostih prostovoljstva mladih

kako nacionalne vlade ozaveščajo mlade o obstoječih priložnostih za prostovoljno delo.

2.7 Priznavanje spretnosti in znanja

kako se uradno priznavajo spretnosti, ki jih mladi pridobijo s sodelovanjem v prostovoljnih dejavnostih.

2.8 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah