Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Mladinsko delo

Mladinsko delo

Eden od splošnih ciljev strategije EU za mlade 2019-2027 je podpirati mladinsko delo kot katalizator za opolnomočenje mladih. Mladinsko delo je priznano kot učinkovito sredstvo za opremljanje mladih s ključnimi osebnimi, poklicnimi in podjetniškimi kompetencami in spretnostmi ter kot most do izobraževanja, usposabljanja ali dela, s čimer se preprečuje izključenost.

Da bi dosegli te cilje, so se države članice EU in druge države, ki sodelujejo v programu Erasmus+, v strategiji EU in ustreznih resolucijah Sveta dogovorile, da bodo podpirale razvoj mladinskega dela, vključno z razvojem politike, vzpostavitvijo pravnih okvirov in zadostno dodelitvijo sredstev. Prav tako so se zavezale, da bodo vlagale v inovacije in kakovost mladinskega dela, podpirale poklic mladinskega delavca ter okrepile instrumente za priznavanje kompetenc in veščin, pridobljenih z mladinskim delom.

10.1 Splošno ozadje

kratek opis splošnih načel in tradicij mladinskega dela v posamezni državi, ki zajema zgodovinski in kulturni razvoj ter nacionalno opredelitev ali razumevanje mladinskega dela.

10.2 Upravljanje

glavne značilnosti upravnega in vodstvenega pristopa držav k mladinskemu delu.

10.3 Podpora mladinskemu delu

kako institucije na najvišji ravni podpirajo mladinsko delo z vzpostavljanjem pravnega in regulativnega okvira, priznavanjem in omogočanjem dejavnosti ter dodeljevanjem sredstev za prispevanje k njihovim projektom.

10.4 Kakovost in inovativnost v mladinskem delu

ukrepi, ki so jih vzpostavili nacionalni organi za nadzor in izboljšanje kakovosti mladinskega dela v posamezni državi, tudi s spodbujanjem inovacij v njegovih praksah.

10.5 Mladinski delavci

profil in vloga mladinskih delavcev v posamezni državi, kot ju priznavajo in oblikujejo nacionalne politike.

10.6 Priznavanje in potrjevanje veščin, pridobljenih z mladinskim delom

: kako se v vsaki državi uradno priznavajo in/ali potrjujejo spretnosti, ki jih mladi pridobijo z udeležbo v mladinskem delu.

10.7 Ozaveščanje o mladinskem delu

kaj storijo organi na najvišji ravni za spodbujanje vrednosti mladinskega dela in priložnosti za sodelovanje.

10.8 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.