Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Youthwiki: Evropska enciklopedija nacionalnih mladinskih politik

Youthwiki: Evropska enciklopedija nacionalnih mladinskih politik

,

Kaj je Youth Wiki?

Youth Wiki je spletna platforma, na kateri so predstavljene mladinske politike evropskih držav.

Glavni cilj Youth Wiki je prispevati k evropskemu sodelovanju na področju mladine, ki temelji na dokazih. To dosega z zagotavljanjem informacij o nacionalnih politikah v podporo mladim - na uporabniku prijazen in nenehno posodabljan način.

Splošni namen platforme je pomagati Evropski komisiji in državam članicam pri njihovem odločanju z zagotavljanjem informacij o reformah in pobudah na področju mladine. Omogoča izmenjavo informacij in inovativnih pristopov ter lahko podpira dejavnosti vzajemnega učenja.

Trenutno v projektu Youth Wiki sodeluje 32 držav.

,
,

Kakšna je vsebina strani Youth Wiki?

Vsebina Youth Wiki se oblikuje na podlagi prednostnih nalog politike, ki jo določajo Evropska komisija in države članice v okviru evropskega sodelovanja na področju mladine.

Podpira predvsem glavne zaveze na evropski ravni in razvoj politik na področjih delovanja, opredeljenih v strategiji EU za mlade.

Informacije zagotavljajo in letno posodabljajo nacionalni dopisniki, ki jih imenujejo vlade vsake sodelujoče države. Informacije so predvsem kvalitativne in omogočajo analizo reform in trendov v političnih usmeritvah sodelujočih držav.

Glavni vir informacij so uradni dokumenti, ki izhajajo iz najvišjih nacionalnih organov na področju mladine, tj. organov, pristojnih za mladinsko politiko v posamezni državi.

Nacionalni dopisniki se nanašajo tudi na študije, raziskave, analize in ocene/evalvacije, ki jih izvajajo neposredno javni organi ali so naročeni raziskovalnim centrom, strokovnjakom, možganskim trustom in podobno.

Nacionalni opisi zelo redko vsebujejo podatke in statistiko, saj se ti pogosto zbirajo z metodologijami, katerih rezultate je mogoče razumeti le v nacionalnem kontekstu.