Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Ustvarjalnost in kultura

Ustvarjalnost in kultura

Cilj strategije EU za mlade je okrepiti dostop mladih do kulture in kulturnega udejstvovanja ter njihovo udeležbo v kulturnih dejavnostih že od zgodnjega otroštva, s čimer se spodbuja osebni razvoj, boljše učne sposobnosti, medkulturne spretnosti, razumevanje in spoštovanje kulturne raznolikosti ter razvoj novih in prilagodljivih spretnosti za prihodnje zaposlitvene priložnosti.

V ta namen so se države članice dogovorile o širšem dostopu do kulture in ustvarjalnih orodij, zlasti tistih, ki vključujejo nove tehnologije, zagotavljanju priložnosti za mlade, da razvijajo svojo ustvarjalnost, in spodbujanju znanja mladih o kulturi.

Poglavje ponuja informacije o glavnih programih, pobudah in politikah, ki omogočajo sodelovanje mladih v kulturnih dejavnostih in razvoj njihove ustvarjalnosti v naslednjih podpoglavjih:

8.1 Splošno ozadje

glavni trendi udeležbe mladih v kulturnih dejavnostih in pojmi, uporabni za razumevanje kontekstov držav.

8.2 Upravljanje

način oblikovanja politik na področju ustvarjalnosti in kulture, namenjenih starostni skupini mladih.

8.3 Državna strategija za ustvarjalnost in kulturo mladih

ali obstajajo strategije za spodbujanje udeležbe mladih v kulturnih dejavnostih.

8.4 Spodbujanje kulture in kulturnega udejstvovanja

kako politike mladim olajšujejo dostop do kulturnih okolij ter spodbujajo njihovo udeležbo na kulturnih dogodkih.

8.5 Razvoj kulturnih in ustvarjalnih znanj

ukrepi za razvoj talentov in ustvarjalnih sposobnosti mladih tudi z izobraževanjem in usposabljanjem.

8.6 Razvoj podjetniških spretnosti prek kulture

prizadevanja za spodbujanje podjetniških spretnosti mladih s sodelovanjem v kulturnih dejavnostih ter podpora mladim podjetnikom v ustvarjalnih in kulturnih sektorjih.

8.7 Spodbujanje ustvarjalne rabe novih tehnologij

ukrepi za spodbujanje dostopa do novih tehnologij (kot so digitalne tehnologije, novi mediji in komunikacijski instrumenti) in njihove uporabe v okviru kulture in ustvarjalnosti.

8.8 Sinergije in partnerstva

kako posamezne države usklajujejo ukrepe na področju ustvarjalnosti in kulture ter na drugih področjih politike, povezanih z mladimi, da bi razvile skladen pristop k spodbujanju sodelovanja mladih v kulturnih dejavnostih.

8.9 Izboljšanje družbene vključenosti prek kulture

politike za spodbujanje socialne vključenosti mladih prek njihovega kulturnega udejstvovanja s spodbujanjem enakosti in zmanjševanjem diskriminacije.

8.10 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.