Skip to main content

YouthWiki Slovenija

Youthwiki
Zdravje in dobro počutje

Zdravje in dobro počutje

Glavni cilj strategije EU za mlade na tem področju je podpirati zdravje in dobro počutje mladih, spodbujati njihovo duševno in spolno zdravje, šport, telesno dejavnost in zdrav življenjski slog ter preprečevati in zdraviti poškodbe, motnje hranjenja, zasvojenosti in zlorabe substanc.

Države članice so se zato zavezale, da bodo spodbujale telesno pripravljenost, telesno dejavnost in zdrave življenjske sloge mladih, pri čemer bodo upoštevale, da je zdravje stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Dogovorile so se, da bodo mobilizirale zainteresirane strani na lokalni ravni, da bi odkrile ogrožene mlade in jim pomagale, ter povečale znanje mladinskih delavcev in mladinskih voditeljev o zdravstvenih vprašanjih, hkrati pa olajšale dostop do obstoječih zdravstvenih ustanov, tako da bodo te postale bolj prijazne do mladih.

V poglavju so opisani ukrepi za podporo in spodbujanje zdravja in dobrega počutja mladih v naslednjih podpoglavjih:

7.1 Splošno ozadje

glavni trendi na področju zdravstvenega stanja mladih in pojmi, uporabni za razumevanje kontekstov držav.

7.2 Upravljanje

način oblikovanja politike na področju zdravja in dobrega počutja mladih.e

7.3 Šport, telesna pripravljenost in aktivnost mladih

nacionalni ukrepi, ki spodbujajo vlogo športa za mlade in telesno dejavnost mladih.

7.4 Zdrav življenjski slog in prehrana

ukrepi za spodbujanje zdravega načina življenja, zdrave prehrane, spolnega zdravja ter boja proti tveganemu vedenju (preprečevanje zasvojenosti z drogami ali drugimi snovmi).

7.5 Duševno zdravje

nacionalne strategije in drugi politični ukrepi, ki obravnavajo duševno zdravje mladih, vključno z ukrepi za preprečevanje samomorov.

7.6 Mehanizmi zgodnjega odkrivanja in pokazateljev mladih z zdravstvenimi tveganji

zdravstvene službe ali smernice za ustrezne deležnike na lokalni ravni za prepoznavanje in pomoč mladim, ki se soočajo z zdravstvenimi tveganji.

7.7 Kako zdravstvene ustanove narediti mladini prijaznejše

nacionalni ukrepi za izboljšanje dostopnosti zdravstvenega varstva za mlade.e

7.8 Trenutne razprave in reforme

kratke informacije o nastajajočih političnih spremembah.